mensen met kennis
oplossingen met resultaat

Over DHM

DHM is hét projectmanagementbureau in de civiele techniek dat verbindt en verrijkt. Wij verbinden opdrachtgevers, marktpartijen en professionals. Zo delen wij onze kennis met jou, waardoor we nieuwe kennis creëren en oplossingen bieden die er toe doen. Vandaar: mensen met kennis, oplossingen met resultaat.

Mensenkennis

Door de jaren heen hebben wij als DHM gedegen mensenkennis opgebouwd. Enerzijds door de succesvolle werving & selectie trajecten die wij met onze opdrachtgevers uitvoerden. Anderzijds door de ervaring die wij dagelijks opdoen met het werven en selecteren van nieuwe DHM professionals. Wij spreken al meer dan een decennium met professionals over hun passie en kwaliteiten.

Ons specialisme: SCB

De complexiteit van de huidige projecten vraagt om een transparante en gelijkwaardige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. DHM heeft specifieke SCB kennis en ervaring om toetsen uit te voeren. We begeleiden en trainen opdrachtgevers en opdrachtnemers om SCB toe te passen.

De menselijke maat

Binnen onze sector is de focus verplaatst van het realiseren van objecten naar een netwerkbenadering en denken in functies. De professionals van DHM verbindt en heeft ervaring met zowel opdrachtgevers als marktpartijen. Wij overzien gemakkelijk de hele keten. Wij dragen bij aan een circulaire economie en brengen de menselijke maat in een project of organisatie.