Bas Groenendijk

Bas Groenendijk

mensen met kennis

Bas heeft ruime ervaring in alle overheidslagen. Van Rijk naar gemeente en van waterschap naar gemeenschappelijke regeling. Hij heeft daar verschillende rollen gehad, maar de rollen van omgevingsmanager, projectmanager en ambtelijk opdrachtgever liggen hem het best. Door deze brede ervaring ondersteund met een opleiding geografie en bedrijfskundig management weet Bas snel door te dringen tot de kern van het probleem en komt hij met verrassende oplossingen waar niemand nog aan heeft gedacht.

oplossingen met resultaat

Bas krijgt energie van het werken aan een integrale oplossing. Hij komt vaak in een omgeving waarin problemen zijn gegroeid omdat de verschillende oplossingen niet vanuit integraliteit worden bekeken. Bas is in staat om iedereen in beweging te krijgen door de contouren van een integrale oplossing te laten zien die een win-win genereert.