Joris Gouman

Joris Gouman

mensen met kennis

Verschillende invalshoeken van (strategisch) omgevingsmanagement en participatieprojecten zijn voor Joris een logisch gevolg na zijn master in bestuurskunde en communicatie. Als omgevingsmanager heeft Joris binnen complexe projecten alle invalshoeken doorleefd; bestemmingsplanwijzigingen, vergunningen, kabels en leidingen, grondverwerving en in/externe stakeholdermanagement op diverse niveaus.

oplossingen met resultaat

Joris krijgt energie van complexe multidisciplinaire projecten met verschillende stakeholders. Zijn ervaring met strategisch omgevingsmanagement in combinatie met zijn ervaring op systems engineering zorgt ervoor dat hij dat opdrachtgever kan helpen bij de verdere professionalisering van UAV-gc contracten in de project- en contractvoorbereiding en de aanbestedings- en realisatiefase.