Maarten Timmer

Maarten Timmer

mensen met kennis

Als Maarten ergens binnen komt ‘gebeurt er iets’. Maarten is een enthousiaste, sociale en energieke jongen. Samen met zijn partner heeft hij de wereld rond gereisd en nu zijn ze neergestreken in het oude centrum van Utrecht. Maarten is gespecialiseerd in contractmanagement en heeft veel ervaring in de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van diverse contractvormen.

oplossingen met resultaat

Maarten beweegt zich gemakkelijk in verschillende omgevingen en creëert draagvlak. Hij zoekt oplossingen door partijen te verbinden en in gezamenlijkheid een doel te bepalen waaraan alle belanghebbenden zich committeren.