Willem de Kock

Willem de Kock

mensen met kennis

De ruimtelijke omgeving, zowel fysiek als sociaal, loopt als een rode draad door Willems dagelijks leven. Oprechte interesse en betrokkenheid bij ruimtelijke vraagstukken in zijn directe leef- en werkomgeving typeren Willem. Door zijn integrale en scherpe blik wordt een ieders belang en de gezamenlijke mogelijkheden inzichtelijk. Naast aandacht voor de inhoud weet Willem dat ook juist de mens en de organisatie bepalend zijn voor een succesvol project. En niet te vergeten de bestuurlijke context. Zijn ervaring met het begeleiden van grote samenwerking- en onderzoekstrajecten stelt Willem in staat om op verschillende schaalniveaus met en voor uiteenlopende partijen advies te geven.

oplossingen met resultaat

Vanwege zijn open en betrokken houding, legt Willem makkelijk de verbinding met zijn omgeving en maakt diverse onderwerpen en kennis zich snel eigen. Hierdoor is hij in staat boven tafel te krijgen om welke vraag en behoeften het daadwerkelijk gaat. Deze vertaalslag tussen techniek en de gebruiker geeft Willem energie. Zijn meedenkende en resultaatgerichte houding leidt tot een gedragen onderbouwing en advies.