alle kennis en ervaring van een discipline delen wij in onze kennisteams

Kennisteams

Wij hebben onze organisatie opgebouwd op basis van de 5 Integraal Projectmanagement (IPM) werkgebieden. In ieder kennisteam delen wij onze vakkennis en helpen wij elkaar door middel van intervisie.

Echte integraliteit

Bij DHM creëren wij integraliteit door de hokjes tussen de 5 kennisgebieden weg te halen. Een professional van DHM is bijvoorbeeld niet alleen gericht op projectbeheersing of contractmanagement maar heeft kennis van meerdere disciplines. In de praktijk blijkt dat het toepassen van de IPM-methode niet gelijk staat aan integraal werken. Mensen focussen zich eerst op hun eigen specialisme en kijken daarna pas verder.

Van elkaar leren

Een kennisteam is een omgeving waar je kennis van een discipline kunt delen en opdoen. In een kennisteam zijn er intervisie momenten, houden wij vakinhoudelijke presentaties en wisselen wij best practices uit. Een professional van DHM heeft de drive om verder te kijken dan één kennisgebied en te begrijpen hoe en waarom andere disciplines werken.

Onze filosofie

Wij zien, ongeacht de opdrachtgever, dat ieder project de basis heeft in de techniek. Dit project realiseert onze samenwerkingspartner in een omgeving. Hiervoor zijn goede afspraken nodig die we vastleggen en nakomen. Deze drie disciplines (TM, OM en CM) functioneren alleen als ze goed worden gefaciliteerd door de organisatie (PB en PM). Volgens ons is iedere discipline even belangrijk voor het behalen van het beoogde resultaat.

Omgevingsmanagement

Waar je ook bouwt, dit doe je in een omgeving of die nu juridisch, bestuurlijk, fysiek of relationeel is, je hebt ermee te maken. Kortom, je kunt niet zonder omgevingsmanagement. Onze ervaring is dat de kennis en ervaring van omgevingsmanagement onmisbaar is om tot een succesvol project te komen. En waarom? Omdat de omgevingsmanager geïnteresseerd is in jouw verhaal en daarmee kennis inbrengt in het project die er anders niet zou zijn. Het is de taak van de omgevingsmanager om de omgeving te kennen, doorgronden en deze behoefte mee te nemen in het project.

Projectbeheersing

Projecten worden gestuurd op de harde aspecten; tijd, geld en kwaliteit. Daarnaast zijn er ook zachte aspecten; risico’s, informatie en organisatie, die bijdragen aan het projectresultaat. Wij vinden dat je het verschil maakt op de zachte aspecten, waarmee wij de drie disciplines (TM, OM en CM) in balans houden. Projectbeheersing stelt door het maken van scherpe rapportages de andere disciplines in staat hun activiteiten bij te sturen. Een goede invulling van de sturing kan veel risico’s, budgetoverschrijding en vertraging in projecten voorkomen.