A-Lanes A15

Afwijkingen zijn onvoorziene gebeurtenissen met invloed op het projectresultaat. Binnen projectorganisaties is er beperkte controle op het ontstaan en verloop van deze afwijkingen omdat men geleefd wordt door de “waan van de dag”; de voorziene processen van het project. De “pijn” van afwijkingen hoeft niet direct voelbaar te zijn, derhalve is er onvoldoende aandacht voor het continue en tijdig afronden hiervan.

A-Lanes A15

Afwijkingen zijn onvoorziene gebeurtenissen met invloed op het projectresultaat. Binnen projectorganisaties is er beperkte controle op het ontstaan en verloop van deze afwijkingen omdat men geleefd wordt door de “waan van de dag”; de voorziene processen van het project. De “pijn” van afwijkingen hoeft niet direct voelbaar te zijn, derhalve is er onvoldoende aandacht voor het continu en tijdig afronden hiervan.

Oplossing

Door de integraliteit verschuift de verantwoordelijkheid (lees: actiehouder) waardoor het overzicht van het oplossingsproces niet geborgd wordt middels de reguliere registratie. De projectorganisatie behoeft daarom een “aanjager” die overzicht creëert van de afwijkingen in relatie met de te doorlopen proces stappen.

Aanpak

 • Vanuit een onafhankelijke positie de best for project benadering toepassen in de projectcombinatie.
 • Roloverstijgende pro-actieve houding. Op zoek naar de juiste verbindingen in de interne projectorganisatie ten behoeve van een optimale samenwerking #integraliteit
 • Bijdragen aan een lerende organisatie #impact
 • Het borgen van lessons-learned in het afhandelen van afwijkingen om toekomstige faalkosten te voorkomen en een verhoogde efficiëntie te realiseren. Voorkomen is beter dan genezen.
 • Hands-on en oplossingsgericht denken en handelen om de gewenste resultaten op te leveren.

Asset Management

Duurzamen materialen, een lange levensduur van objecten en de digitalisering van onze wereld betekenen veel voor het domein Asset Management. DHM beweegt zich met pro-actieve houding in dit domein richting haar opdrachtgevers om samen de toekomst in het beheer van onze infrastructuur vorm te geven.

Het team

Verantwoordelijkheden

 • Analyseren: beoordelen van de melding (afwijking van product- en/of proceseisen), herstel- en corrigerende maatregelen inclusief de bewijslast (verificatie)
 • Registeren: volledig invullen van de afwijkingsrapportage
 • Beheren: verificatiestukken toevoegen, periodiek rapporteren van de afwijkingen en stand van zaken.
 • Afhandelen: beoordelen van de aantoonbaarheid en herleidbaarheid van de herstel- en corrigerende maatregelen voor afronding afwijking. Deze stap is van belang voor de reguliere audits die zowel intern als door de klant gehouden worden.

Resultaten

 • Overzicht creeëren door de verschillende lagen van de projectorganisatie heen.
 • Impact op de bottom-line middels een brede samenwerking binnen de projectorganisatie tijdig en beheersbaar afwijkingen af te ronden.
0000