REF Analist en procesmanager – ERTMS Hulpmiddel Rangeren

Analist en procesmanager – ERTMS Hulpmiddel Rangeren – ProRail

Het kabinet heeft gekozen om op het Nederlandse spoor een nieuw beveiligingssysteem uit te rollen op de drukste trajecten en internationale lijnen. Dit systeem, genaamd European Rail Traffic Management System (ERTMS), maakt het spoor veiliger en betrouwbaarder en staat meer capaciteit toe. Vóór dit beveiligingssysteem kan worden ingevoerd, moet er een oplossing gevonden worden voor rangeren op ERTMS baanvakken en emplacementen. Het project Hulpmiddel Rangeren betrekt gebruikers en stakeholders om samen met hen middels Design Thinking tot een gedragen oplossing te komen voor deze uitdaging.

Ons inzicht

De invoer van ERTMS is de grootste ontwikkeling op het Nederlandse spoor in decennia. Grote verandering gaat gepaard met grote onzekerheid. Om betrokkenen vertrouwen te geven, worden ze vanaf de projectstart meegenomen in de ontwikkeling en het mogelijk vervolg. Design Thinking biedt hier handvatten voor, middels het doorlopen van vijf stappen:

  • Empathie ontwikkelen;
  • Probleemdefiniëring; 
  • Ideeën verzinnen;
  • Prototypes ontwikkelen en;
  • Testen.

De kracht van Design Thinking en in het bijzonder dit project is dat op een open en onbevangen wijze informatie direct van de gebruiker verkregen wordt. Doordat alle belanghebbenden uitgenodigd worden om mee te denken en werken aan de oplossing, ontstaat draagvlak en dialoog binnen een sector waar dit niet vanzelfsprekend is.

Onze oplossing

Dit project vraagt een mensgerichte aanpak. Vanuit DHM heeft Marije Bergmans zich ingezet om het team te helpen met het proces en de organisatie en facilitatie van stakeholderbijeenkomsten. Tevens is Marije nauw betrokken geweest bij de analyse van de informatie die de basis van het project vormt en de ontwerpstappen van probleemdefinitie tot en met prototypes.

Onze resultaten

Het project heeft een stevige basis gelegd voor het advies over welk hulpmiddel kansrijk is. Tevens is er draagvlak bij de eindgebruikers, zoals vervoerende aannemers, goederen- en personenvervoerders en ProRail Verkeersleiding, gecreëerd en de dialoog met omringende landen, zoals Zwitserland, België, Duitsland en Oostenrijk gestart zodat in de toekomst toegewerkt kan worden naar een Europese oplossing voor rangeren onder ERTMS level 2 baseline 3.

“Ik ben trots op de enorme hoeveelheid creativiteit en verbinding die we met het projectteam hebben gecreëerd. Juist de variatie van persoonlijkheden en ieders sterke punten in het team, maakt ons een geoliede machine die alle uitdagingen aankan.”