Best Value Procurement – Noordwaard

Best Value Procurement – Noordwaard

In 2015 is het vast onderhoud van Noordwaard als eerste ‘natte’ prestatiecontract aanbesteed middels Best Value Procurement. Medewerkers van DHM zijn ingezet in de voorbereiding, aanbesteding en beheersing van deze pilot: RWS prestatiecontract Noordwaard middels de principes van Best Value Procurement.

Ons inzicht

In 2009 is gestart met de ontpoldering van de Noordwaard (4.450 hectare- circa 6000 voetbalvelden) binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Hierbij is de dijk aan de zijde van de Merwede verlaagd en zijn open verbindingen gecreëerd aan de zuidzijde, zodat bij hoogwater (2.0 m +NAP) het water door de polder heen kan stromen. Door de open verbinding aan de zuidzijde kent het gebied een zoetwater getijde werking. Hiermee is het grootste zoetwater getijdegebied gecreëerd in Nederland met een hoge potentie voor de natuur.

Onze oplossing

Medewerkers van DHM zijn zowel betrokken geweest bij de voorbereiding, aanbesteding als begeleiding van het onderhoud van de Noordwaard middels de principes van BVP.

Ons resultaat

Mede door het succes van deze pilot gaat Rijkswaterstaat vanaf 1 januari 2018 prestatiecontracten vermarkten met behulp van BVP. Middels het toepassen van Best Value beoogt Rijkswaterstaat een nieuwe impuls te geven aan de samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in het licht van marktvisie en tegelijkertijd de beste prestatie (kwaliteit-prijs) in te kopen.