BVP

Nederland is leading ten aanzien van de Best Value Approach (BV) in Europa. Diverse Europese landen kijken naar de projecten in Nederland om versneld de leercyclus ten aanzien van Best Value te doorlopen. Één van deze landen is Noorwegen. De onderbouwingsfase (Clarification phase), onderdeel van de aanbesteding, riep bij juristen de volgende vraag op: Hoe kan gepraat worden met 1 beoogde opdrachtnemer in de onderbouwingsfase, zonder dat er wordt onderhandelt en de aanbieding wordt bijgesteld?

BVP

Nederland is leading ten aanzien van de Best Value Approach (BV) in Europa. Diverse Europese landen kijken naar de projecten in Nederland om versneld de leercyclus ten aanzien van Best Value te doorlopen. Één van deze landen is Noorwegen. De onderbouwingsfase (Clarification phase), onderdeel van de aanbesteding, riep bij juristen de volgende vraag op: Hoe kan gepraat worden met 1 beoogde opdrachtnemer in de onderbouwingsfase, zonder dat er wordt onderhandelt en de aanbieding wordt bijgesteld?

Oplossing

Door de Noorse juristen inzicht te verschaffen in de onderbouwingsfase (Clarification Phase) binnen Best Value, zijn juridische bezwaren ten aanzien van pilot projecten van tafel. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn de processen en discussies binnen de onderbouwingfase toegelicht en de spelregels binnen deze fase aangegeven. Hierbij is aangetoond dat er wel degelijk inhoudelijk gepraat kan worden tussen opdrachtgever en beoogd opdrachtnemer, zonder dat er sprake is van onderhandeling of bijstelling van de aanbieding.

Aanpak

  • Vanuit de praktijk de theorie toelichten
  • Met behulp van lay-out de inhoud van de white paper ondersteunen

Asset Management

Duurzamen materialen, een lange levensduur van objecten en de digitalisering van onze wereld betekenen veel voor het domein Asset Management. DHM beweegt zich met pro-actieve houding in dit domein richting haar opdrachtgevers om samen de toekomst in het beheer van onze infrastructuur vorm te geven.

Het team

Resultaten

Een whitepaper over de Clarification Phase gebaseerd op de praktijk, welke ook voor niet-experts in Best Value herkenbaar, toegankelijk en volgbaar is.
Het document is hier gedeeld.