Technisch management – Capaciteitsuitbreiding Hogering N702 – Provincie Flevoland

Technisch management – Capaciteitsuitbreiding Hogering N702 – Provincie Flevoland.

Het grootste project voor de afdeling infrastructuur van de Provincie Flevoland is het project “capaciteitsuitbreiding Hogering”. Dit is de verbinding tussen Almere Poort, Almere Pampus en de A6. Door de groei van deze wijken is deze capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zodat de goede doorstroming is gegarandeerd.

Ons inzicht

In het reeds gevormde IPM team levert DHM de technisch manager. De Technisch Manager is een van de rolhouders die een belangrijke bijdrage levert aan het project en de contractkeuze. De technisch manager is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project “Capaciteitsuitbreiding Hogering, N702”

Onze oplossing

In dit project staat risicomanagement centraal, hierdoor past de werkwijze volgens het integraal projectmanagement (IPM)model ook goed bij het project. Hierbij werkt ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid met een integrale benadering. Integraal projectmanagement bezit de drie primaire disciplines omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. De oplossing voor dit project is de juiste samenwerking waardoor dit project succesvol kan worden gerealiseerd zodat de eindgebruiker met goede doorstroming richting de A6 kan rijden.

Binnen de provincie is dit het project waarin een nieuwe systematiek wordt toegepast. Systems engineering, SCB, UAV-gc contract wordt voor het eerst toegepast. Onze ervaring wordt binnen de provincie gedeeld zodat de provincie zich ook ontwikkeld. Dit doen wij door workshops, presentaties, maar vooral door dit goed toe te passen binnen het project.

De technisch manager levert een bijdrage in de vorm van het aandragen van risico’s, toetsen en een bijdrage aan de uitvoering van de systeem-, proces- en producttoetsen. De technisch manager werkt samen met omgevingsmanagement (wensen, eisen en beperkingen vanuit omgeving) en contractmanagement (vertaling naar contractvoorwaarden en in latere fase technische inbreng bij de contractbeheersing). Hierbij is de continue aandacht voor risicomanagement van belang.

Onze resultaten

Onder verantwoordelijkheid van de Technisch manager van DHM wordt de technische scope in de vorm van (functionele) specificaties richting marktpartijen geformuleerd, daarbij gebruik makend van de systematiek van Systems Engineering. Hierbij levert de technisch manager een bijdrage in de vorm van technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen tijdens de realisatiefase als onderdeel van systeemgerichte contractbeheersing.

Daarnaast kijkt de technisch manager verder dan alleen het project. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie is duidelijk zichtbaar, SE, SCB, UAV GC zijn bij alle grote projecten geïmplementeerd. Door de vele workshops en presentaties, maar vooral door het toepassen op dit project heeft de organisatie ingezien dat dit een noodzakelijk beweging is binnen de Provincie.

“Het mooie aan dit project is dat het is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de provincie, gemeente Almere en het Ministerie, je ziet dat techniek de basis blijft maar het succes wordt bepaald door de samenwerking ”

Rick Pakkert, DHM