REF DORA Andries

Technisch management Deltaplan Openbare Ruimte Amsterdam (DORA)

Amsterdam is een populaire wereldstad. De stad groeit en bloeit. Steeds meer mensen maken gebruik van de openbare ruimte. Amsterdam creëert extra openbare ruimte en zorgt dat de doorstroming in de stad goed is. Maar de groeiende druk op Amsterdam vraagt ook om een intensievere schoonmaak en adequaat onderhoud van de openbare ruimte.

Ons inzicht

Grote delen van Amsterdam, zoals de 20e-eeuwse wijken buiten de ring en boven het IJ, liggen er niet goed genoeg bij. Daarom investeert Amsterdam de komende jaren in een grote en duurzame opknapbeurt voor heel Amsterdam. Het betreft het plegen van achterstallig onderhoud aan de assets verhardingen, groen en civiele constructies. Dit is vertaald naar het maatregelenpakket Deltaplan Openbare Ruimte Amsterdam (DORA).

De samenstelling van het programma is gebaseerd op de volgende criteria:

  1. Een maximale bijdrage leveren aan het wegwerken van achterstalligheid: bijvoorbeeld  achterstallige snoeiwerkzaamheden en reparatie aan scheuren en gaten in de verharding;
  2. Combinatie met werken derden (boven de grond en ondergrondse infra): bijvoorbeeld openbare verlichting, OAIS, kabels en leidingen, Waternet;
  3. Snelle resultaten: bijvoorbeeld verwijderen oude beplanting en aanbrengen nieuwe beplanting;
  4. Zichtbare bijdrage aan verhoging van de leefbaarheid.

Onze oplossing

Onze rol lag op het technisch management en projectleiding van drie DORA projecten in Noord: De Banne Buiksloot, Tuindorp Oostzaan/Terrasdorp en Tuindorp Buiksloot. Naast de technische werkzaamheden en aanwezigheid bij de diverse overleggen, lag een belangrijke rol in het nauw samenwerken met CM en OM van het eigen IPM team en van de opdrachtnemer. Kennis en ervaring bij de opdrachtgever en opdrachtnemer van onze technisch manager Andries Elants was hierbij een grote pre.

Onze resultaten

De basis voor het succes van de projecten was de goede samenwerking tussen opdrachtnemer, bewoners van de drie wijken en opdrachtgever Amsterdam. Hierbij kwam de ervaring van Andries bij de opdrachtnemer en opdrachtgever in combinatie met zijn ervaring in de uitvoering goed van pas. Vanuit draagvlak heeft hij de vertaalslag van techniek naar omgeving gemaakt, richting burgers en andere partijen. Hij was in staat om in begrijpelijke taal uit te leggen wat bepaalde werkzaamheden inhouden, hoe de techniek in elkaar zit, maar vooral ook wat de impact zal zijn en hoe je daar op een slimme manier mee om kunt gaan.