EMVI plan Kademuur

EMVI plan Kademuur

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) realiseert van 2017 tot en met 2019 een nieuwe kadeconstructie ten behoeve van de HES Hartel tank terminal. Het project omvat de bouw van een diepzeekade, een binnenvaartkade en jetty. DHM heeft voor HOCHTIEF het EMVI plan geschreven.

Ons inzicht

Voor het schrijven van een EMVI plan is informatie uit de inschrijvende organisatie essentieel. Toch beperkt de rol van EMVI schrijver zich niet tot het ophalen van informatie en dit verwerken in een ‘mooi verhaal’. Wij vinden dat wij door onze externe positie kritisch moeten zijn op de inschrijver. Dit doen wij door de informatie die we krijgen te challengen en waar mogelijk te verbeteren. Indien nodig schakelen we hiervoor aanvullende expertise in.

Onze oplossing

Voor het project Hartel Tank Terminal bestond de EMVI uit eigen kwaliteitsborging, coördinatie bouwplaats en het beheersen van de belangrijkste opdrachtgevers risico’s. Om op kwaliteit te scoren hebben we één van onze professionals ingezet op basis van het expertise kwaliteit om de bestaande kwaliteitsprocessen van HOCHTIEF tijdens de tender projectspecifiek te maken en in het plan van aanpak te verwerken. Door onze uitgebreide kennis van de opdrachtgever kon de werkwijze van HOCHTIEF vertaald worden naar de door het HbR gewenste werkwijze.

Om de opdrachtgever antwoord te geven op de belangrijke risico’s zijn door ons sessies georganiseerd op basis van onder andere de RISMAN methode. Hierbij heeft Bert Schilder zijn ervaring als risicomanager bij opdrachtgevers ingezet om de medewerkers van HOCHTIEF als een opdrachtgever naar het project te laten kijken. Het PvA is naar tevredenheid opgesteld en middels drie review rondes afgerond. Onze vormgevers hebben het plan voorzien van opmaak en beeldmateriaal.

Onze resultaten

Tijdens de tender hebben we de tendermanager ondersteund door actief mee te denken over de tenderstrategie en het tenderproces. Hierin hebben wij naast het schrijven van het EMVI plan ook de organisatie van de tender geholpen om zo tot een beter resultaat te komen. Uiteindelijk heeft de opdrachtgever het plan positief beoordeeld en gewaardeerd met een tweede plek.