REF lelystad airport Albertine

Adviseur Omgeving – Lelystad Airport –

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lelystad Airport, momenteel de grootste luchthaven voor General Aviation in Nederland, wordt doorontwikkeld voor groot commercieel verkeer. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt dit in dat een Luchthavenbesluit moet worden genomen. De omgeving en de politiek zorgen hierin voor zowel medewerking als weerstand.

Ons inzicht

Binnen het project zijn tal van onderwerpen waaraan media, bewoners en politiek zich vasthouden en duidelijkheid over willen. Verschillende gremia zijn hiervoor beschikbaar zoals het voeren van gesprekken, het indienen van een zienswijze binnen de formele procedure, het verzenden van een burgerbrief, het stellen van kamervragen of het indienen van een wob verzoek. Daarnaast heeft het ministerie zelf instrumenten in handen om informatie te verschaffen zoals kamerbrieven, persberichten, bijeenkomsten, website en reacties op social media.

Onze oplossing

Voor de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport en het te nemen bestuurlijke besluit zijn verschillende strategische overleggen gevoerd met diverse stakeholders zoals de provincie. Voor verschillende actuele onderwerpen binnen het project, zoals de zorg voor overvliegende vogels of stikstofproblematiek, is gezorgd voor zowel de voorbereiding als ook de invulling van communicatie uitingen. Als Adviseur Omgeving heeft Albertine Tjeenk Willink inhoudelijk gewerkt aan de beantwoording van kamervragen, het opstellen van Q&A’s en nota’s op diverse onderdelen binnen het dossier Lelystad Airport. Daarnaast heeft zij binnen het projectoverstijgende team gewerkt aan beleidsvorming met betrekking tot stikstof. De focus lag hierbij op het onderzoeken en afwegen van de verschillende mogelijkheden.

Onze resultaten

In een omgeving waar politiek en omgeving zorgen voor medewerking en weerstand is het gelukt om afgestemde producten te realiseren met andere ministeries, overheden, commerciële partijen en deze uit te dragen als communicatiemiddel. De basis hiervoor lag in de samenwerking, het blijven denken in mogelijkheden, kritische vragen blijven stellen en in staat zijn om belangen van diverse stakeholders samen te brengen. Het ‘onthecht’ kunnen denken van Albertine was binnen het project van grote toegevoegde waarde.