N331 Zwartesluis – Vollenhoven

N331 Zwartsluis – Vollenhoven

Het project N331 Zwartsluis – Vollehoven is een project van de provincie Overijssel om de Veiligheid en de doorstroming op dit wegdeel te verbeteren.

Wat hield het project in

Het project N331 Zwartsluis – Vollehoven is een project van de provincie Overijssel om de Veiligheid en de doorstroming op dit wegdeel te verbeteren. De werkzaamheden op dit wegvak betroffen de volgende elementen:

 • Het aanleggen van 4 kilometer parallelweg;
 • Het reconstrueren van 5 kilometer provinciale weg op een
  primaire waterkering;
 • Het plegen van groot onderhoud op 5 kilometer provinciale weg en bestaande parallelweg;
 • Het aanleggen van een rotonde;
 • Het verbeteren van de omliggende natuurgebieden;
 • Het realiseren van een landschappelijk punt door aanleg van een specifiek kunstwerk.
 • Het aanpassen van verschillende kruispunten en oversteken.

Stakeholder en belanghebbende

Door in goed overleg te gaan met de verschillende stakeholders, zoals gemeente Zwartwaterland, gemeente Steenwijkerland, Waterschap Riest en Wieden en Natuurmonumenten. Is er een project ontstaan waar verschillende doelen van verschillende stakeholders een gezamenlijk doel werd.

Naast de bovenstaande stakeholders waren er verschillende belanghebbende die op verschillende manier bij het project waren betrokken, een hiervan was het Agnieten College in Zwartsluis.

Na een periode van bestemmingsplanprocedure, grondaankoop, onderzoeken en voorbereidingsfase. Is het project uiteindelijk binnen de gestelde planning en aanwezig budget uitgevoerd.

De uitdagingen

Welke uitdaging waren er in het project.

 • De grondaankoop over het gehele traject waar een parallelweg moest komen en de daarbij behorende compensatie voor natuur.
 • De parallelweg van beton is op een zeer zacht ondergrond aangebracht.
 • De rotonde is gerealiseerd op een locatie waar vroegere dijkdoorbraak is geweest.
 • Er waren geen goede omleidingsroutes mogelijk, waardoor goede communicatie belangrijk waren om alles goed te regelen.
 • Omdat het gebied tussen drie natuurgebied is gelegen waren goede communicatie en oplossingen nodig om het project te kunnen uitvoeren. Hierdoor zijn creatieve ideeën gekomen om het gebied te ver natte.
 • Over het project moesten per dag circa 400 fietsen scholieren begeleid worden om naar het Agnieten College te kunnen komen in Zwartsluis. Dit omdat er geen alternatieve route aanwezig was voor fietsverkeer vanuit Genemuiden.

Voor het project N331 Zwartsluis- Vollenhoven was ik projectmanager en daarmee verantwoordelijk voor de bestemmingsplanfase, grondaankoop, het voorbereidingsproces, de aanbestedingsfase, de uitvoeringsfase en oplevering naar de lijnorganisatie.

Edwin Koenen, DHM-infra