VAC Omgevingsadviseur

Mensen met kennis

Als omgevingsadviseur leer jij het omgevingsmanagement vakgebied vanuit de opdrachtnemer en/of de opdrachtgever kennen. Je neemt de omgeving van projecten serieus en gaat in dit complexe speelveld op zoek naar een manier om professioneel samen te werken met andere belanghebbenden, interne- en externe stakeholders. Je hebt affiniteit om vanuit natuurlijk handelen je tussen de verschillende betrokken organisaties te bewegen en de harde kant – technisch of juridisch – met de zachte, relationele, kant te verbinden. Je wilt je verder bekwamen in omgevingsmanagement processen als vergunningen, tracébesluiten, grondverwerving, verkeer faseringen, kabels en leidingen en mer-rapportages, zodat je door kunt groeien in de rol van Omgevingsmanager bij een overheidsinstelling als Rijkswaterstaat, provincie of waterschap. Tevens wil je de Strategisch Omgevingsmanagement of Mutual Gains Approach methode je eigen maken. Flexibel zijn is belangrijk, juist omdat het vakgebied zo breed is.

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

 • Ondersteunen bij alle omgevingsmanagement processen
 • Synergie brengen tussen omgeving en project
 • Ondersteunen bij het maken van projectspecifieke analyse en daarop acteren
 • Risico’s vanuit de omgeving- en van het project- op de omgeving identificeren
 • Gesprekspartner zijn voor de verschillende stakeholders

Oplossingen met resultaat

Een project staat nooit op zichzelf. Wat en waar je ook bouwt, je hebt altijd te maken met de omgeving. Die kan juridisch zijn omdat er politieke problemen spelen, fysiek omdat er een buurman naast woont of technisch omdat er kabels en leidingen moeten worden verlegd. Als omgevingsadviseur ondersteun je de omgevingsmanager door de omgeving in kaart te brengen, risico’s te identificeren vanuit de omgeving- en van het project- op de omgeving en deze te beheersen. Vanuit natuurlijk handelen beweeg je gemakkelijk in de verschillende betrokken organisaties en verbindt de harde kant – technisch of juridisch – met de zachte, relationele, kant. Door het vroegtijdig betrekken van de stakeholders draag je bij aan een extra impuls voor de kwaliteit van het project en kunnen versnellingskansen worden gecreëerd.

Om succesvol te zijn als omgevingsadviseur beschik je over de volgende opleiding/ervaring en competenties:

 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur technisch of bedrijfskundig
 • Affiniteit met techniek; een technisch verhaal kunnen omzetten naar een begrijpelijk verhaal
 • Communicatief vaardig en politieke sensitiviteit
 • Proactief signaleren mogelijke raakvlakken en deze beheersen
 • Kennis van geïntegreerde contracten
 • Organisatievaardigheden

Enthousiast over deze vacature?

Neem dan contact op met Rob de Vries, via 06-21222163 of email rob.de.vries@dhm-infra.nlOok als het profiel niet helemaal op jou aansluit maar je bent geïnteresseerd om stappen te maken binnen het vakgebied omgevingsmanagement, nodigen we je uit om contact op te nemen. Wij maken graag kennis met je!