Omgevingsmanagement vacature

Mensen met kennis

Als omgevingsmanager ken jij het omgevingsmanagement vakgebied vanuit de opdrachtnemer en/of de opdrachtgever. De combinatie van werken bij zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer zorgt dat je makkelijk schakelt en de klantvraag van meerdere kanten kan doorleven. Je neemt de omgeving van projecten serieus en gaat in dit complexe speelveld op zoek naar een manier om professioneel samen te werken met andere belanghebbenden, interne- en externe stakeholders. Je hebt affiniteit om vanuit natuurlijk handelen je tussen de verschillende betrokken organisaties te bewegen en de harde kant – technisch of juridisch – met de zachte, relationele, kant te verbinden. Je bent bekend met omgevingsmanagement aspecten als vergunningen, tracébesluiten, grondverwerving, verkeersfaseringen, kabels en leidingen, F&F, NGE en mer-rapportages. Als omgevingsmanager bij DHM pas je de Strategisch Omgevingsmanagement of Mutual Gains Approach methode toe. Flexibel zijn is belangrijk, juist omdat het vakgebied zo breed is.

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

 • Regie voeren over alle omgevingsmanagement processen
 • Synergie brengen tussen omgeving en project
 • Maken van projectspecifieke analyse en daarop acteren
 • Risico’s vanuit de omgeving- en van het project- op de omgeving beheersen
 • Sparrings- en gesprekspartner zijn voor de verschillende stakeholders

Oplossingen met resultaat

Een project staat nooit op zichzelf. Wat en waar je ook bouwt, je hebt altijd te maken met de omgeving. Die kan juridisch zijn omdat er politieke problemen spelen, fysiek omdat er een buurman naast woont of technisch omdat er kabels en leidingen moeten worden verlegd. Door de omgeving grondig in kaart te brengen voorzie je welke expertise nodig is om de risico’s vanuit de omgeving- en van het project- op de omgeving te beheersen. Vanuit natuurlijk handelen beweeg je gemakkelijk in de verschillende betrokken organisaties en verbindt de harde kant – technisch of juridisch – met de zachte, relationele, kant. Door het vroegtijdig betrekken van de stakeholders kan een extra impuls voor de kwaliteit van het project worden gevormd en kunnen versnellingskansen worden gecreëerd.

Om succesvol te zijn als omgevingsmanager beschik je over de volgende opleiding/ervaring en competenties:

 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur technisch of bedrijfskundig
 • Affiniteit met techniek; een technisch verhaal kunnen omzetten naar een begrijpelijk verhaal
 • Communicatief vaardig en politieke sensitiviteit
 • Proactief signaleren mogelijke raakvlakken en deze beheersen
 • Kennis van geïntegreerde contracten
 • Organisatievaardigheden

Reageren?

Enthousiast over deze vacature? Neem dan contact op met Jeannet Koomans, via 06-23776359 of email jeannet.koomans@dhm.flywheelsites.com. Ook als het profiel niet helemaal op jou aansluit maar je bent geïnteresseerd om stappen te maken binnen het vakgebied omgevingsmanagement, nodigen we je uit om contact op te nemen. Wij maken graag kennis met je!