Prestatiecontracten Rijkswaterstaat

Prestatiecontracten Rijkswaterstaat

Het vaste onderhoud van natte en droge Rijksareaal wordt binnen Rijkswaterstaat georganiseerd in prestatiecontracten. Bij deze contractvorm staat het instandhouden van de prestatie en het functioneren van het areaal centraal.

Ons inzicht

Rijkswaterstaat maakt gebruik van prestatiecontracten. Binnen deze contractvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het onderhouden van het project en moet het project tijdens de looptijd van het contract aan alle vooraf gestelde eisen voldoen.

Onze oplossing

Voor verschillende regio’s zijn DHM’ers ingezet om contracten voor te bereiden, te vermarkten en te beheersen.

Ons resultaat

Mede door de inzet van DHM heeft Rijkswaterstaat de juiste opdrachtnemer gecontracteerd en zorgen we met elkaar dat iedereen nu en in de toekomst vlot en veilig van A naar B kan komen.