REF Processtroomlijning MJPG – ProRail

Processtroomlijning MJPG – ProRail

Begin 2019 zijn Marije Bergmans en Maarten Timmer van DHM bij ProRail aan de slag gegaan voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoor. Sinds kort heeft het MJPG bij ProRail het IPM-model geïntroduceerd als sturingsmodel. De implementatie van dit model vraagt een herstructurering van verschillende sleutelprocessen. Met dit project hebben Maarten en Marije vijf sleutelprocessen inzichtelijk gemaakt binnen het MJPG. Daarmee hebben ze bijgedragen aan een soepele uitrol van het programma.

Ons inzicht

Het blijkt dat kortcyclische opdrachten in teamverband succesvol zijn voor zowel opdrachtgever als DHM. Het enthousiasme van onze teams zijn een vliegwiel voor het werkplezier en het eindresultaat. Dit is voelbaar voor de opdrachtgever, in dit geval voor ProRail, en draagt bij aan de waardering ten aanzien van het geleverde product.

Onze oplossing

In gesprekken met de teamleden hebben we inzicht gekregen in de werkprocessen van het MJPG-team waarbij we samen met de klant processen in kaart hebben gebracht. Middels deze gesprekken hebben we draagvlak voor het vastleggen van de werkwijze en het eindresultaat gecreëerd. Hiermee kan het team de komende jaren het programma eenvoudiger uitrollen.

Onze resultaten

Bovenstaande oplossing heeft geresulteerd in concrete processchema’s, weergegeven in stroomschema’s inclusief procesbeschrijvingen. Hiermee krijgt onze klant inzicht in en grip op de verantwoordelijkheden en afhankelijkheden van de werkzaamheden. Dit biedt sturingsmogelijkheden binnen een programma dat vanwege de omvang, tijdsduur en omgeving complex is. Deze processchema’s en -beschrijvingen kunnen middels de Plan Do Check Act cyclus de komende jaren verder worden aangescherpt.