REF Projectleiding kabels en leidingen Arnold

Projectleiding kabels en leidingen – PVT Gooi – Bam Infra

Het project Programma Vervangen Treinbeveiliging Gooi houdt het 1 op 1 vervangen van de oude trein beveiligingsinstallaties in. Hieronder vallen het plaatsen en inrichten van nieuwe relaishuizen, het vervangen van de buitenapparatuur; seinen, borden, wissel aansluitkasten, geïsoleerde sporen en het vernieuwen van alle seinwezen kabels en 3KV kabels.

Ons inzicht

Binnen het project was de projectleider kabels en leidingen verantwoordelijk voor vier focusgebieden:

  • De aansturing van de werkvoorbereiding waaronder planning, veiligheid, vergunningen ten behoeve van de borging van installatie, conditionering en oplevering;
  • Het in goede banen leiden en aansturen van de uitvoering door het team kabels en leidingen;
  • Zorgen voor een goede afstemming met de disciplines seinwezen en energievoorziening, de bouwmanager van ProRail, NS Stations inzake veilige transfer, ProRail AM inzake oplevering en aanvraag dispensaties;
  • Aansturen samen met de opdrachtgever van de bouwvergaderingen en technische overleggen.

Gezien de brede verantwoordelijkheden was de inzet van een ervaren projectleider met ervaring bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van groot belang voor het tot een goed einde brengen van het project

.

Onze oplossing

Vanuit DHM is Arnold Vissers aan de slag gegaan. Zijn jarenlange ervaring in de civiele techniek bij overheid, ingenieursbureaus en aannemerij, maakt dat hij de problematiek van de opdrachtgever begrijpt, herkent en verankert in de uitvraag of het contract van het specifieke project. Bij het project PVT Gooi heeft hij snel een inschatting weten te maken van de kansen en risico’s. Daarbij heeft de combinatie van zijn praktische instelling en het overzicht van belangen in de huidige contracten (UAV-gc) en processen (SE) gezorgd voor een soepel verloop van het project.

Onze resultaten

De basis voor het succes van het project was de realisatie van een goede samenwerking. Arnold is sterk in het maken van individuele verbinding en zorgt ervoor dat de projectmedewerkers op kennis en kwaliteit excelleren. Opbouwen van contacten door respect, sociale empathie en tact en hiermee draagvlak creëren voor de visie op het project. Op deze wijze is het gezamenlijke projectresultaat op een efficiënte manier gerealiseerd binnen de kaders van de opdrachtgever.