Projectmanagement in complexe omgeving NRG – Decommissioning van de lage flux reactor Petten

Projectmanagement in complexe omgeving NRG – Decommissioning van de lage flux reactor Petten

De lagefluxreactor had een thermisch vermogen van maximaal 30 Kw, werd gebruikt voor opleidings- en trainingsdoeleinden. Per december 2010 is de LFR uit gebruik genomen. De verplichte modificatie van hoog- naar laagverrijkt uranium en de noodzakelijke aanpassingen om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsvoorschriften waren economisch niet te verantwoorden. Onder het regime van de operationele kernenergiewet vergunning is in de zomer van 2012 de splijtstof en het koelwater verwijderd en afgevoerd. Hiermee werd het fysiek onmogelijk om de reactor te bedrijven. Voor de verdere ontmanteling van de reactor was een aanpassing van de kerneneregiewet noodzakelijk waarbij de status van de reactor werd aangepast naar “in ontmanteling”. In februari 2015 heeft NRG de benodigde vergunningswijziging verkregen.

Ons inzicht

Hoe start je een project van de ontmanteling van een kernreactor en zorg je ervoor dat alle stakeholders zich kunnen vinden in de gekozen aanpak. Het begeleiden en organiseren van zo’n project waarbij de vergunningsaanvraag wordt gevolgd door drie verschillende ministeries en nog meer belangstellenden vraag veel sensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke relaties en verhoudingen.

“Voor dit project geldt het engelse gezegde; How to eat an Elephant, one bite at a time”

Guido Visser, project manager

Onze oplossing

DHM is gevraagd door NRG om een Project Initiatie Document op te stellen conform de Prince2 systematiek om invulling te geven aan de verkregen vergunning en de fysieke ontmanteling te gaan voorbereiden. Het PID heeft geleid tot de vraag aan DHM om ook het projectmanagement van de ontmanteling in te vullen. Hierbij zijn de twee sterke punten van NRG als DHM gecombineerd. DHM verzorgt het projectmanagement op basis van Prince2 en NRG brengt hun specialistische kennis in op het gebied van stralingshygiëne en stralingsveiligheid.

Daarbij hebben wij gezorgd dat de ontmanteling werd voorbereid, gepland en uitgevoerd binnen alle voorwaarden van bevoegd gezag, diverse stakeholders en binnen een complexe omgeving.

Onze resultaten

Door de juiste sturing op dit project is de buitengebruikstelling en ontmanteling van de Lage Flux Reactor (LFR) en de LFR-hal in volle gang, waarbij het doel is dat het terrein waarop de LFR-hal staat zonder beperkingen voor andere doeleinden beschikbaar is.