Projectmanagement met nieuwe contractvormen- Onderdoorgang N248 – Provincie Noord Holland

Projectmanagement met nieuwe contractvormen- Onderdoorgang N248 – Provincie Noord Holland.

Ons Inzicht

Soms komen projecten niet door de initiatieffase. Problemen of wensen blijven dan liggen. Dit kan vele oorzaken hebben. Het is wel zaak om met voldoende kennis en diepgang projecten flexibel en realistisch te benaderen.  Zijn de randvoorwaarden uit de schetsfase nog wel relevant? Kunnen we het koppelen aan innovatie en een andere marktbenadering?

Het omarmen van een nieuwe mindset met daarin veel ruimte voor de inbreng van de kennis en kunde van de markt, heeft direct bijgedragen aan het financieel en technisch haalbaar maken van dit project en de omgeving gevrijwaard van langdurige overlast en hinder.

“Jezelf een nieuwe mindset aanleren vergt enige tijd maar werkt uiteindelijk ook enorm stimulerend. Je krijgt gewoon veel meer tijd om je te focussen op het hoofdproces”

Herman Thijs, DHM-infra

Onze oplossing

Toepassing van Best Value Procurement (B.V.P.) betekende een maximale inbreng van de kennis en kunde van de markt. Werk met werk maken, maakte het project nog interessanter. Het vormgeven en begeleiden van dit proces waarbij zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever zich kwetsbaar en lerend opstelde, leverde uiteindelijk een schat aan informatie en inzicht op over bijvoorbeeld rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen.

Wij hebben veel geïnvesteerd in het informeren en rapporteren van het managementteam. De methodiek hiervoor opstellen, organiseren en begeleiden heeft de organisatie uiteindelijk enorm geholpen in haar ontwikkeling Doordat wij met alle stakeholders de juiste informatie hebben gedeeld is dit project naar tevredenheid van zowel opdrachtgever als alle betrokken stakeholders

Onze resultaten

Het belangrijkste resultaat is het succesvol en zonder bijzonderheden doorlopen innovatief aanbestedingstraject via BVP, waarbij een slectie is gemaakt van een ter zake kundig opdrachtnemer zowel in de engineeringsfase als de uitvoeringsfase.

Met uiteindelijke als resultaat een duurzaam veilige weginrichting haalbaar gemaakt binnen de B.V.P.-aanbesteding (kans).