ProRail – PGO-contractsturing

ProRail – PGO-contractsturing

ProRail zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de railinfra inclusief kunstwerken. De verantwoordelijkheid voor de tracé’s Leiden, Rijn&Gouwe en Den Haag wordt gedragen door een team van 10-15 mensen. Samen zorgen zij voor een veilig, bereikbaar, betrouwbaar en duurzaam spoorwegnet.

Ons inzicht

Binnenkort maken de OPC-contracten (Output Proces Contract) van ProRail definitief plaats voor PGO-contracten (Prestatie Gericht Onderhoud). Dit vraagt een verandering in denken en handelen van inspecteurs en managers. Hoe maak je een tracéteam klaar voor de toekomst? Hoe zorg je dat de processen helder zijn en hoe borg je een uniforme werkwijze die de dagelijkse hectiek behapbaar maakt? In dit project staat het ontroesten van houding en gedrag van de teamleden centraal, zodat de teamleden middels contractsturing samen kunnen werken aan een betrouwbaar spoorwegnet.

“Door de behoefte en belangen van het team als uitgangspunt te nemen, zet je de teamleden in hun kracht zodat ze zelfsturend worden.”

Marije Bergmans, DHM

Onze oplossing

De wens vanuit de tracé manager is een zelfsturend team. Dat houdt in dat de teamleden zelfstandig functioneren binnen de kaders gesteld door de tracé manager. De Projectleider faciliteert en begeleidt vanuit de hoofdtoetsersrol de toetsteam-overleggen waarin procesinrichting en -verduidelijking centraal staan. Hier vanuit kunnen toetsers en auditeur de prestatie van de aannemer zelfstandig meten. Tevens staat risicogestuurd denken en werken centraal in de ontwikkeling van het team. Het signaleren van risico’s en registreren hiervan ligt aan basis van de product- en procestoetsen welke tot procesoptimalisatie bij de aannemer dienen te leiden. Doel van de gestroomlijnde processen is een spoortracé dat beschikbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam is.

Wat dit project onderscheid is dat er niet alleen handen en voeten gegeven wordt aan de rol van Hoofdtoetser, maar ook actief ondersteund wordt bij de ontwikkeling van en kennisdeling tussen de teamleden. De taken en verantwoordelijkheden van de projectleider zijn onder meer: contractmanagement, risicomanagement, aansturen van het toetsproces, het beoordelen van financiële prestatieverklaringen, teamvorming en operationeel leidinggeven aan een team van inspecteurs en toetsers en het vormgeven van een uniforme werkwijze middels procesmatige vastlegging. Tevens vertegenwoordigt de projectleider de toetsers bij de doorontwikkeling van de Inspectietool waarmee toetsers digitaal hun toetsproces kunnen doorlopen.

Ons resultaat

De belangrijkste resultaten zijn een overlegstructuur die past bij het team, waarin processen ten behoeve van een uniforme werkwijze van PGO-contractsturing worden toegelicht. Binnen het team is gewerkt aan kennisdeling tussen teamleden, zodat ze beter gebruik maken van de bestaande kennis en kunde en het team hechter wordt. Dit heeft geleid tot meer duidelijkheid ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van het team. Zodoende is het team in beter in staat om te gaan met de dagelijkse uitdagingen. Dit werkt door in de verbeterde relatie met de aannemer.