REF Projectbeheersing Reconstructie De Kanis

Projectbeheersing Reconstructie De Kanis

De Kanis is een dorpskern die onderdeel is van de gemeente Woerden en ligt midden in het slappe veengebied. De openbare ruimte in deze dorpskern heeft te kampen met hevige verzakking door deze slappe veenbodem. Daarom is het tijd voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit wordt op een ingrijpende maar ook op een innovatieve en duurzame manier aangepakt. Onder de straten in De Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die bestaat uit betonnen palen met een betonnen plaat en de openbare ruimte opnieuw ingericht. De constructie zorgt ervoor dat er de komende 100 jaar geen verzakking zal plaatsvinden.

Ons inzicht

De Kanis is een dorpskern die onderdeel is van de gemeente Woerden en ligt midden in het slappe veengebied. De openbare ruimte in deze dorpskern heeft te kampen met hevige verzakking door deze slappe veenbodem. Daarom is het tijd voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Dit wordt op een ingrijpende maar ook op een innovatieve en duurzame manier aangepakt. Onder de straten in De Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die bestaat uit betonnen palen met een betonnen plaat en de openbare ruimte opnieuw ingericht. De constructie zorgt ervoor dat er de komende 100 jaar geen verzakking zal plaatsvinden.

Onze oplossing

Onze rol binnen het projectteam heeft zich gefocust op:

  • Het structureren van de organisatie door de rolvastheid te vergroten;
  • Het structureren van de besluitvorming;
  • Kennis verhogen van de projectbeheersingsaspecten.

Onze actieve rol in het projectteam door het inzetten onze kennis en ervaring met D&C en UAV-GC heeft voor meer kennis binnen het projectteam gezorgd. We hebben dit vooral gedaan door de projectteamleden te ondersteunen, te coachen, te challengen en inzicht te geven. Hierdoor heeft het projectteam geleerd hoe om te gaan met de aanbieding, de projectplanning en de relatie met de financiële bewaking en system engineering

Onze resultaten

In eerste instantie zijn we nadrukkelijk betrokken geweest op inhoud en proces. Vervolgens verschoof onze focus steeds meer naar het begeleiden van het projectteam. Door de ervaringen die de projectteamleden hebben opgedaan en hun talenten en kwaliteiten inzichtelijk te maken, zijn zij nu in staat om de projectbeheersing zelf in te richten.