REF Uitvoeren SCB werkzaamheden voor TenneT-projecten

Uitvoeren SCB werkzaamheden
TenneT-projecten

De TenneT organisatie binnen Nederland faciliteert en organiseert de transportdiensten en de systeemdiensten van de energiemarkt . Zij heeft momenteel vele projecten in uitvoering die betrekking hebben op het leveren en plaatsen van masten en geleiderails (nieuwbouw) en het aanpassen van energie overslagstations (vervanging en verbeteren). TenneT wil gedurende meerdere jaren effectief en efficiënt samenwerken met een beperkt aantal contractpartijen om middels Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) bovenstaande projecten te monitoren.

Ons inzicht

RHDHV/Wagemaker in combinatie met DHM heeft met de status preferred supplier de opdracht gekregen voor de Raamovereenkomst voor het uitvoeren van SCB-diensten. De Raamovereenkomst is tevens nog aan 3 andere partijen gegund. In een nadere overeenkomst (NOK) worden per project de werkzaamheden beschreven en wat TenneT aan de preferred supplier vraagt te leveren. DHM voorziet RHDHV van toetscapaciteit, toetscoördinatoren en risicomanagers voor de gevraagde producten bij TenneT.

Binnen DHM is een toetsteam beschikbaar dat flexibel inzetbaar is. Hierin zitten de juiste mensen wat betreft kennis en ervaring op het gebied van Lead Auditing, Toetscoördinatie en Risicomanagement. Omdat TenneT behoefte heeft aan advisering en opleiding van haar mensen valt het geven van opleiding alsmede het actief betrokken zijn bij TenneT binnen de scope van de Raamovereenkomst. DHM levert dit door onder meer met regelmaat aanwezig te zijn bij verschillende overlegsituaties en op de werkvloer. DHM streeft naar een tevreden opdrachtgever door het nakomen van de gemaakte afspraken en het op tijd leveren van de benodigde documenten. Daarnaast voelt zij zich betrokken bij het bedrijf TenneT en haar ontwikkeling.

Onze oplossing

DHM vervult een adviseursrol binnen een product uitvraag op het gebied van SCB-diensten. De kennis en kunde zetten we efficiënt in door gebruik te maken van de opgedane kennis binnen de TenneT-organisatie en haar medewerkers die al eerder betrokken zijn geweest bij TenneT-projecten. Ook houdt DHM rekening met de geografische ligging van de projecten en woon/standplaatsen van de medewerkers.

Zo beperken we vanwege een grote landelijke dekking van personeel de reistijden. DHM en TenneT vinden beide veiligheid een belangrijk aspect binnen  de werkzaamheden. Hierin herkent DHM zich dan ook volledig en deelt zij dezelfde visie. Veiligheid wordt binnen het risicomanagement dan ook meegenomen.

Onze resultaten

De praktische invulling van de oplossing die door DHM aan TenneT is geboden is met kundige mensen risicomanagement uit te voeren (o.a. product opstellen en bijhouden risicodossier), toetsplannen op te stellen en te evalueren en toetsen uit te voeren (product Uitvoeren systeem-, proces-, producttoets). Toetsen heeft als doel een beeld te verkrijgen hoe de werking is van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. De bevindingen uit de toetsen geven input voor het risicodossier en toetsplan wat de cirkel weer rond maakt. Door middel van SCB kan er rechtmatig betaald worden aan de Opdrachtnemer.

De meerwaarde die DHM-Infra levert is dat zij op een juiste en professionele wijze TenneT kan adviseren over de werking van het kwaliteitssysteem van hun Opdrachtnemers. Wij zien de oplossing niet alleen als een product maar ook in de adviseursrol.

Motto: “DHM maakt het mogelijk binnen een productaanvraag een adviseursrol te leveren !”