REF Nieuwe Zeesluis IJmuiden – OpenIJ

Nieuwe Zeesluis IJmuiden – OpenIJ

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw is begin 2016 gestart en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.

Ons inzicht

Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. Marylène Reijntjes is als omgevingsmanager van OpenIJ betrokken bij het project.

Er zijn in dit project veel verschillende stakeholders: van grote organisaties zoals Tata Steel en Port Amsterdam tot de bewoners van het sluiseiland en mensen uit de nabije omgeving van het project. Partijen met invloed en anderen ogenschijnlijk zonder of met minder invloed. Stakeholdermanagement is waar omgevingsmanagement vooral om draait: alle belangen van de verschillende belanghebbenden uit de omgeving meenemen. Dit stakeholdermanagement is 80% van het werk.

Onze oplossing

De omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en OpenIJ trekken samen op en kijken wie deze partijen precies zijn om vervolgens te bepalen wie de logische partij is om deze stakeholder te spreken. Vaak gebeurt dat gezamenlijk en in veel gevallen sluiten ze aan bij bestaande overlegstructuren van groepen stakeholders.

Dat lijkt soms ver te gaan maar het geeft veelal beter inzicht in de processen waar de gebruikers van de sluis mee te maken hebben. Zo zijn loodsen en vletterlieden actief op de Noordersluis; als “landrot” merk je dat er geen weet is van de verschillen en de belangen van deze werkzaamheden.

Onze resultaten

Je weet als omgevingsmanager nooit of je genoeg hebt gedaan maar je merkt wel dat je slagvaardig kunt optreden als je iedere belanghebbende al kent en de belangen als eens hebt verkend.

Wat is op dit moment de status van het project?

De deurkas van het buitenhoofd is bijna gereed om in augustus te kunnen starten met het afzinken. De wanden van het binnenhoofd worden verder opgebouwd. Het team van OpenIJ is volop bezig met vlechten van de wapening van deze wanden, waarna beton gestort kan worden. Ook rijst het Sluis Operatie Centrum op in het landschap en zijn de werkzaamheden aan de hoogwaterkering ten zuiden van de Noordersluis gestart.

De kolkwanden van de nieuwe zeesluis krijgen ook steeds meer vorm; momenteel worden de ankerbalken aangebracht en ankers in de wanden gespannen. Deze ankers zorgen voor de verankering van de kolkwand in de grond. Ter hoogte van de Middensluis werken we nog volop aan de diepwanden die straks dienen als definitieve hoogwaterkering. Het betonwerk bovenop deze diepwanden gaat de komende periode door. Kortom het is alle hens aan dek!

“Samen groots bouwen”