Sluitingsprotocol Compartimenteringswerken IJ-front

Sluitingsprotocol Compartimenteringswerken IJ-front

Waternet en de Gemeente Amsterdam borgen continu de waterveiligheid. Afdeling Services &Techniek (S & T) van Verkeer & Openbare Ruimte (Gemeente Amsterdam) is verantwoordelijk voor het onderhoud van een aantal compartimenteringswerken. Ten tijde van een crisissituatie kan Waternet opdracht geven tot het sluiten van deze compartimenteringswerken. DHM stelde het protocol hiervoor op.

Ons inzicht

Een goed protocol betreft meer dan coördinatie. Op basis van het bestaande protocol hebben wij de duurzaamheid en de betrouwbaarheid van het protocol, maar belangrijker, het systeem verbeterd.

Onze oplossing

Enerzijds betreft een goed protocol de aspecten coördinatie, communicatie en techniek: de technische handelingen om de compartimenteringswerken te sluiten.

Anderzijds bereiken we betrouwbaarheid en duurzaamheid door het aspect ‘registratie’ toe te voegen. Hierdoor worden belangrijke zaken meetbaar.

Daarnaast voegen we de hoofdstukken en processen toe die evaluaties en verbeteringen borgen. Op die manier bereiken we duurzaamheid en verhogen we de betrouwbaarheid.

Als laatste werken we – vooraf, tijdens en achteraf – samen met Waternet en GVB om een breed gedragen protocol te maken wat ook door de andere betrokkenen wordt begrepen en ondersteund.

Onze resultaten

Deze aanpak leverde ons nieuwe inzichten op, onder andere door gesprekken met de stakeholders. Het zorgde voor een verfijning van de klantvraag omdat die vraag beter is gaan passen in het systeem van alle partijen die tijdens een crisis aan het werk gaan.

Door aandacht te schenken aan een verbetercyclus heeft DHM in korte tijd impact kunnen realiseren. Het protocol bevat namelijk elementen die over een aantal jaren nog steeds tot verbeteringen en optimalisaties zullen leiden.

De stad Amsterdam houdt de voeten droog!