Verantwoordelijk voor omgevingsmanagement – A9 nieuwe aansluiting Heiloo – Provincie Noord Holland

Verantwoordelijk voor omgevingsmanagement

A9 nieuwe aansluiting Heiloo – Provincie Noord Holland

Ons inzicht

Ruimtelijke initiatieven kunnen leiden tot veel onrust en weerstand  waarbij alle mediakanalen worden ingezet.  Dit heeft dan een grote impact op het bestuur en het ambtelijk apparaat.  Werken aan een juiste beeldvorming kan dan bijdragen aan positieve besluitvorming rondom het project.

Het is dus zaak om in een vroeg stadium na te denken over je project en daar een geschikte communicatiestrategie in te ontwikkelen en uit te dragen. Verkeerde beeldvorming kan zeer hardnekkig zijn en een eigen leven gaan leiden, een veelkoppig en vaag monster, als het ware.

“Symptoombestrijding moet je voorkomen. Beter is om de bron of de oorzaak te benoemen en daar gericht op te anticiperen door het overleg en de communicatie op te zoeken en uit te bouwen”

Herman Thijs, DHM-infra

Onze oplossing

Het betrekken van stakeholders is de eerste stap om de dialoog aan te gaan. Welke wensen, verwachtingen of opvattingen heeft men en zijn deze terecht en / of haalbaar. De juiste mensen aan tafel krijgen en op inhoudelijke argumenten in discussie gaan over nut en noodzaak, dat is prima. Elkaar serieus nemen en de tijd geven om informatie te delen, op te halen en te analyseren. Misvattingen kunnen zo uit de wereld geholpen worden en blijven er de echt principiële meningsverschillen over. Hierover is de politiek vervolgens aan zet. Uiteraard dienen ook deze partijen van de juiste informatie voorzien te worden.

Door onze proactieve en open houding naar de stakeholders zijn er goede verstandhoudingen ontstaan, de verwachtingen zijn duidelijk geworden, waarbij wij zijn gaan sturen op de hoofdlijnen en hebben wij duidelijk procesafspraken gemaakt.

Onze resultaten

Door een investering in de verstandhouding hebben wij duidelijk zicht gekregen op de wensen en eisen uit de omgeving. Daarbij hebben wij goede besluitvorming gefaciliteerd, en zijn wij tijdig gestart met de procedures.