REF Verbouwing Station Rotterdam Alexander

Bouwmanagement en projectondersteuning – Verbouwing Station Rotterdam Alexander – NS Stations

Op 10 juli 2020 is het nieuwe metro- en treinstation Rotterdam Alexander geopend. Het nieuwe stationsgebouw heeft een moderne en open uitstraling. Zowel trein als metro zitten nu onder één dak. Hierdoor is snel en comfortabel in-, uit- en overstappen mogelijk. Ook in de stationsomgeving worden verschillende projecten opgestart die een kwaliteitsimpuls geven aan Rotterdam Alexander. Hierdoor ontstaat een levendiger, veiliger en toegankelijker station én stationsomgeving.

Ons inzicht

Het oude station voldeed niet meer aan de wensen van de reizigers van deze tijd. Het gesloten karakter van het gebouw en het gebrek aan ruimte maakte dat het station niet meer prettig was in het gebruik. Ook de faciliteiten waren aan vervanging toe.

Tijdens de start van het project bleek de omvang en complexiteit voor NS Stations groter dan verwacht. Het projectteam had extra kennis en expertise nodig waaronder op gebied van bouwmanagement/directievoering (Arnold Vissers) en projectondersteuning (Mariska Meulstee).

Onze oplossing

De inzet van Arnold heeft veel ervaring en expertise van bouwprojecten, projectmanagement, bouwmanagement en rail/spoor binnen het projectteam gebracht. De kracht van Mariska zat vooral in het soepel organiseren en coördineren van overleggen en bovenop de acties zitten die daaruit volgden.

Door de dagelijkse sturing van het bouwproces uit te besteden aan dit DHM duo had de technisch ontwikkelaar de ruimte om zich te focussen op de stakeholders en de opdrachtgevers.

Onze resultaten

Het uiteindelijke doel was een goed afgerond project, binnen de afgesproken termijn. Dat betekende constant sturen op de factor tijd. Er is veel energie gestoken in een goed lopend bouwproces, volgens bestek, planning en afspraken. Belangrijk hierbij is dat er geen incidenten of ongevallen waren en het zoveel mogelijk beperken van meerwerk.

Het resultaat is een mooi omgebouwd station, waar we als bouwteam, opdrachtgever NS Stations en de partners ProRail, RET, MRDH, De Verkeersonderneming en de gemeente Rotterdam trots op kunnen zijn!