Waterweg en Botlek – HbR / Rijkswaterstaat

Contractschrijven en begeleiden aanbesteding – Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek
HbR / Rijkswaterstaat

Het begeleiden van de aanbesteding en schrijven van het contract voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlek in de haven van Rotterdam.

Ons inzicht

Om de haven van Rotterdam in de toekomst bereikbaar te houden voor dieper stekende schepen moet een deel van de haven verdiept worden. Door de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter de Botlek en 2e Petroleumhaven bereiken. De diepgang is in de huidige situatie beperkt tot 13,7 meter. De verdieping wordt in 2018 uitgevoerd in twee verschillende beheersgebieden, te weten de Botlek (beheergebied HbR) en de Nieuwe Waterweg (beheergebied Rijkswaterstaat). Bart-Jan de Waard en Coen Rutgers hebben de uitdaging aangenomen om de verschillende belangen en randvoorwaarden van beide opdrachtgevers te verenigen in een uniforme marktbenadering en contract.

Onze oplossing

Met inhoudelijke kennis van de materie en organisatiekennis van beide partijen hebben Bart-Jan en Coen de opdrachtgevende partijen inzicht verschaft in elkaars belangen en overeenkomsten in contractbenadering. Zo zijn de bezwaren voor een gezamenlijk contract weggenomen en is een gedragen aanbestedingsstrategie opgesteld. Deze strategie is gevat in een inkoopplan waarin onder andere strategische keuzes zijn gemaakt ten aanzien van perceelindeling, het te gebruiken contractmodel en planning van de werkzaamheden.

Het inkoopplan is met name opgesteld door Bart-Jan. Na acceptatie van het inkoopplan door beide opdrachtgevende partijen zijn de contractstukken geschreven, getoetst en is de aanbesteding doorlopen. De contractstukken zijn met name opgesteld door Coen.

Ons resultaat

Het gezamenlijke inkoopplan is in juni 2017 geaccepteerd door het  management van zowel HbR als RWS. Daarna is het gezamenlijke UAV-GC E&C contract door Coen opgesteld middels SE. Conform planning is het contract in oktober/november 2017 succesvol aanbesteed zodat de aannemer begin 2018 met de verdieping kon beginnen. Door de specifieke kennis en capaciteit van Bart-Jan en Coen strategisch in te zetten is een echte DHM teamprestatie gerealiseerd.