Ons specialisme: Systeemgerichte Contractbeheersing bij de opdrachtgever

Systeemgerichte contractbeheersing

De complexiteit van de huidige projecten vraagt om een transparante en gelijkwaardige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het werken met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) binnen UAV-GC contracten geeft hiervoor de ruimte. De opdrachtnemers bewaken zelf de kwaliteit van de geleverde producten en tonen aan dat ze aan de eisen van de opdrachtgever voldoen. De opdrachtgever houdt grip op dit proces en de kwaliteit door SCB toe te passen. DHM heeft specifieke SCB kennis en ervaring om toetsen uit te voeren. We begeleiden en trainen opdrachtgevers en opdrachtnemers om SCB toe te passen.

Opdrachtgevers ervaren dat toetsers onvoldoende kennis hebben over werkwijzen van opdrachtnemers.

Ervaringen van opdrachtgevers met SCB

Opdrachtgevers ervaren dat er niet wordt gewerkt conform contractuele eisen of het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Tijdens het toetsen komen deze zaken niet altijd naar boven doordat toetsers onvoldoende kennis hebben van de werkwijzen en tooling die de opdrachtnemer gebruikt. Het kan ook zijn dat de toets onvoldoende diepgang heeft. 

Onze SCB kennis en ervaring

DHM heeft specifieke SCB kennis en ervaring door invulling te geven aan de rollen toetscoördinator, auditor, lead auditor en SCB coach. Onze professionals zijn actief in integraal projectmanagement bij opdrachtnemers en opdrachtgevers. Dit heeft als voordeel dat:

 • Wij weten wat er speelt bij opdrachtnemers. Wij stellen daardoor betere verdiepingsvragen die meer inzicht geven. Dit leidt tot toetsresultaten die de diepere kern (onderlagen) van het probleem inzichtelijk maken;
 • Onze SCB kennis en ervaring bij opdrachtgevers en opdrachtnemers zorgt voor een betere samenwerking en wederzijds begrip. Wij zien audits als een vorm van samenwerking die zorgen voor bewustzijn bij beide partijen. Hierdoor wordt duidelijk wat er goed gaat en welke verbeterpunten er zijn.

Onze toegevoegde waarde op de standaard werkwijze SCB

 • Wij bereiden een audit altijd voor met een materiedeskundige;
 • We toetsen vanuit een positieve, kritische en feitelijke insteek en volgen het spoor van eis-feit-bewijs;
 • Direct na de toets bespreken wij de bevindingen persoonlijk met de contractmanager. Tijdens de outtake bepalen we gezamenlijk de acties en opvolging;
 • Wij trainen onszelf met collega’s die ervaring hebben bij opdrachtnemers.

Onze oplossingen met resultaat

Door onze ervaring bij opdrachtnemers te verankeren in ons SCB proces creëert dit meer diepgang tijdens de toetsen. Wij kijken kritisch naar het contract en waar nodig adviseren wij over contractverbeteringen. Hiermee zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers in staat om te optimaliseren, leren en verbeteren.

Onze producten

 • Opstellen en actualiseren risicodossiers;
 • Opstellen en evalueren toetsplannen;
 • Uitvoeren systeem-, proces- en producttoetsen;
 • Trainen en begeleiden van projectteams, bijvoorbeeld door:
 1. het geven van SCB trainingen;
 2. het begeleiden en opleiden van eigen medewerkers van klanten met het DHM opleidingstraject;
 3. mediation en begeleiding in de samenwerking tussen diverse interne en externe partijen;
 4. verzorgen van een Project Start Up (PSU) en Project Follow Up (PFU).

Onze ervaring met SCB in cijfers en feiten (2019)

Onze kennis van SCB en toegevoegde waarde zorgt voor groeiend kwaliteitsbewustzijn en verbetering van de kwaliteit binnen de infrabranche.